Fiske i Stordalsvatnet
Stordalen og Stordalsvatnet er plassen for deg som er fiskeinteressert.
Stordalselva regnes som en av landets beste smålakselver.

Stordalsvassdraget strekker seg over
Nedre Stordalselva, Stordalsvatnet og
Øvre Stordalselva. Til sammen nærmere
30 km med lakseførende vassdrag.

Stordalsvatnet har  i tillegg til laksefiske et meget godt ørret og røyefiske.
Ørret og Røye kan du fiske både om sommeren og under isfiske om vinteren.

Isfiske på Stordalvatnet er svært populært, og foregår i perioden desember til mars.
For nærmere informasjon - ta kontakt.

Fiskekort for Stordalsvatnet får du kjøpt i resepsjonen hos oss.

Husk desinfisering av utstyr før fisking i Stordalsvassdraget.